Priročnik o dobrih praksah

Priročnik o dobrih praksah »Upravljanje z energijo v alpskih hotelih«

Varčevanje z energijo se izplača! Hoteli v Alpah lahko na tak način bistveno prispevajo k varstvu podnebja in istočasno povečajo svojo konkurenčnost. Mnogo gostinskih in turističnih obratov v tej regiji pa uvedbo ukrepov za varčevanje z energijo še vedno povezuje z obsežnimi časovnimi in/ali finančnimi vložki. To velja predvsem za mala in srednja podjetja – tista, ki o v Alpah velikokrat družinsko vodena in ki dajejo pečat regionalnemu turizmu.

Namen priročnika o dobrih praksah »Upravljanje z energijo v alpskih hotelih«, ki ga je izdal adelphi, je odpravljanje obstoječih ovir in pomoč hotelirjem v regiji na njihovi poti do strukturiranega upravljanja z energijo. Ta pristop presega posamične varčevalne ukrepe in spodbuja trajni proces optimiranja energije na vseh ravneh v obratu.

Priročnik o dobrih praksah na primeru Cyprianerhof na Južnem Tirolskem v Italiji ponazarja, kako lahko v nekem obratu uvedemo upravljanje z energijo in kako lahko odpravimo potencialne ovire, ki bi se morda pojavile. Hotel Cyprianerhof je pri izvedbi energetskega pregleda spremljal tudi energetski svetovalec. Po korakih je prikazano, kateri ukrepi so možni, kakšna sta pričakovana investicija in donos, ter kako se izmeri prispevek k varstvu podnebja v obliki manjših toplogrednih izpustov.

Pripravo priročnika je subvencioniralo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost v okviru »Izvozne iniciative okoljske tehnologije«, podpirata ga pa tudi Združenje gostilničarjev Južna Tirolska (HGV) ter IDM Južna Tirolska.

Priročnik si lahko prenesete tukaj: