Natečaj za varstvo podnebja

Vsealpski natečaj za varstvo narave v hotelirstvu in gostinstvu

Avstrija je v sklopu predsedovanja Alpski konvenciji 2017/2018 skupaj s predhodnico Nemčijo dala pobudo za vsealpski natečaj za varstvo narave za posebej podnebju prijazne hotele in gostinske obrate. Natečaj je namenjen vsem podjetjem iz teh dveh panog znotraj alpske regije. Načrtovanih je več kategorij, ki bi ustrezale različnim zahtevam za hotele in gostinske obrate. Cilj natečaja je nagraditi podjetja, ki so izvedla vzorne ukrepe za varstvo podnebja in tako prispevajo k trajnostni turistični ponudbi v alpski regiji. Uradni razpis za izvedbo natečaja je načrtovan v začetku leta 2018. Zmagovalci bodo predstavljeni na XV. Alpski konferenci konec 2018.

Več informacij o natečaju bo kmalu na voljo tukaj.