Delavnica

Delavnica in platforma »Trajnostno gospodarjenje v alpskem prostoru – varstvo podnebja in energetska učinkovitost v hotelirstvu in gostinstvu«

Aprila 2016 se je v okviru nemškega predsedovanja v Alpski konvenciji odvijala delavnica z naslovom »Trajnostno gospodarjenje v alpskem prostoru – varstvo podnebja in energetska učinkovitost«. Izvedel jo je adelphi s podporo Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost. Z izvedbo delavnice aprila 2016 je za to pomembno gospodarsko panogo nastala tudi vsealpska platforma. Ta nudi pregled nad obstoječimi pobudami v alpskih državah, možnost tesnejšega omreževanja v panogi in pospešuje izmenjavo izkušenj glede vprašanj energije in podnebja. S tem ne bomo okrepili zgolj varstva podnebja v alpskem turizmu, temveč tudi kakovost turistične ponudbe in izboljšali konkurenčnost in potenciale privarčevanih stroškov v podjetjih. Vsealpska delavnica se je odvijala v Oberschleißheimu pri Münchnu.

Z delavnico »Trajnostno gospodarjenje v alpskem prostoru« je adelphi vzpostavil mednarodno skupnost, ki deli skupni interes pospeševanja varstva podnebja v hotelih in gostinskih obratih v alpskem prostoru. Seznam kontaktov vključuje tako nosilce odločitev v združenjih, hotelih in agencijah za energijo, kot tudi regionalno politiko. Osrednji rezultati te delavnice so pokazali, da okrepljeno uporabo učinkovitih tehnologij najučinkovitejše dosežemo z dostopnostjo instrumentov za poenostavitev upravljanja z energijo. V okviru projekta je nastala spletna stran kot informacijska platforma za hotelirje in upravitelje gostinskih obratov (www.alpine-energy.eu).

Rezultate delavnice si lahko prenesete tukaj: