Projekti

adelphi je neodvisen možganski trust in vodilna svetovalna ustanova za vprašanja podnebja, okolja in razvoja, ki je po naročilu Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost izvedla več projektov na temo varstva podnebja v hotelirstvu in gostinstvu v alpskem prostoru. V tem menijskem elementu boste našli opise aktualnih in preteklih projektov, ki jih izvajajo adelphi in partnerji.