Trajnostna mobilnost in regionalne trgovine - Nemške Alpe

Oberstaufen PLUS

Avdio vodnik za podnebne spremembe v Alpah v občini Grainau

AlpInfoNet – informacijsko omrežje za trajnostno mobilnost v alpskem prostoru

e-GAP – vzorčna občina za elektromobilnost Garmisch-Partenkirchen

eE-Tour Allgäu – elektromobilnost v turizmu


 

Oberstaufen PLUS

Zdraviliško mesto Oberstaufen v regiji Allgäu je leta 2009 za izredne dosežke na področju inovacij s pobudo »Oberstaufen PLUS« prejelo nemško nagrado za turizem. V okviru te pobude je nastala turistična kartica za dodano vrednost, s katero so gostje sodelujočih hotelov opravičeni stroškov, ki bi jih načeloma bilo potrebno plačati v primerljivih počitniških krajih. Poleg bivanja v enem od več kot 300 sodelujočih hotelov gost brezplačno prejme Oberstaufen PLUS kartico, s katero lahko brezplačno koristi na primer gorsko železnico, vstop v muzeje in druge ponudbe doživljajskega turizma, poletno sankališče, vodni park in krajevni avtobus, ter drugo ponudbo partnerjev. Kartica velja tako poleti, kot tudi pozimi in njena ponudba je prilagojena na letni čas (smučarska karta, golf brez prispevka Greenfee, itn.).

Stroške za kartico Oberstaufen PLUS nosijo gostitelji, ki so vključeni v program, po sistemu sprotnega vplačevanja. Pobuda Oberstaufen PLUS vsem udeležencem nudi prednosti: na področju marketinga za gostitelje, lažja uporaba za goste, fiksna izplačila za partnerje, ter visoka mera uporabe storitev ÖPNV javnega prevoza in s tem nižanje CO2-izpustov zaradi manjše uporabe lastnega avtomobila.

Več informacij o kartici Oberstaufen PLUS najdete na spletni strani: https://www.oberstaufen.de/

Kontakt:

Institucija: Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH

Naslov: Hugo-von-Königsegg-Str. 8, 87534 Oberstaufen, Nemčija

Tel. št.: +49 8386 93000

E-pošta: info@oberstaufen.de


 

Avdio vodnik za podnebne spremembe v Alpah v občini Grainau

Ob vznožju vrha Zugspitze se nahaja občina Grainau s približno 3.550 prebivalci, ki nudijo približno 4.000 postelj za goste. Nacionalno priznano klimatsko zdravilišče na najvišjem vrhu Nemčije gostom in domačinom nudi doživljajsko pot, kjer obiskovalci prejmejo informacije o podnebnih spremembah in vodovju v regiji. Na krožni poti z devetimi postajami lahko vsi, ki jih to zanima, izvedo več o posledicah podnebnih sprememb v Alpah in poleg tega preko avdio in video medijev prejmejo informacije s pomočjo brezplačne aplikacije za pametne telefone. Na tak način lahko obiskovalce in domačine nazorno opozorijo na posledice podnebnih sprememb.

Več informacij o avdio vodniku o podnebnih spremembah v občini Grainau najdete na spletni strani: http://www.klimawandel-grainau.de/

Kontakt:

Institucija: Občina Grainau, Turistični informativni center

Naslov: Parkweg 8, 82491 Grainau, Nemčija

Tel. št.: +49 8821 981850

E-pošta: info@grainau.de


 

AlpInfoNet – informacijsko omrežje za trajnostno mobilnost v alpskem prostoru

Evropska unija je v okviru programa Območje Alp subvencionirala AlpInfoNet 2007-2013. Projekt je nastal zaradi pomanjkanja poenotenega informacijskega sistema v alpskem prostoru, kjer bi tako gostje, kot tudi domačini, lahko pridobili informacije o možnostih mobilnosti – tudi čezmejne. V ta namen je bila vzpostavljena informacijska mreža za trajnostno mobilnost v alpskem prostoru. Spodbujanje prilagodljivosti potnikov povzroči zmanjšanje količine izpušnih plinov iz osebnega prometa in s tem se zmanjša tudi obremenitev okolja. V ta namen niso postavili nove informacijske platforme, temveč so bili izboljšani že obstoječi informacijski sistemi za mobilnost na področju turizma in prometa, ki so jih medsebojno povezali.

Projektni partnerji iz Avstrije, Nemčije, Italije, Francije in Slovenije so s podporo Alpske konvencije skupaj iskali rešitev za takšno vsealpsko mrežo z informacijami o ponudbi v trajnostni mobilnosti v čezmejnem prostoru. Informacijsko spletno orodje so v sklopu projekta testirali v petih pilotnih alpskih regijah, ki so poleg tega tudi obmejne regije. Po zaključku projekta sta nastali dve priporočeni smernici, ki se navezujeta na rezultate iz pilotnih regij in kažeta možne poti kako uspešno izvesti vsealpsko informacijsko mrežo za mobilnost. Po eni strani je nastal predlog, da bi implementirali strežnik za meta podatke AlpInfoNet kot stičišče med turizmom in prometom, kjer bi obstoječe informacijske sisteme na področju mobilnosti in turizma med seboj povezali. Po drugi strani pa je bil podan predlog za ustanovitev »društva AlpInfoNet«, da bi s tem zagotovili implementacijo in nadaljnji razvoj strežnika za meta podatke AlpInfoNet.

Več informacij o AlpInfoNet boste našli tukaj: http://www.alpinfonet.eu/home_page/Pages/default.aspx

Kontakt:

Ime: Harry Seybert (vodja projekta AlpInfoNet / vodilni partner)

Institucija: Bavarsko ministrstvo za notranje zadeve, gradnjo in promet

Naslov: Lazarettstraße 67, 80636 München, Nemčija

Tel. št.: +49 89 2192 3814

E-pošta: harry.seybert@stmi.bayern.de


 

e-GAP – vzorčna občina za elektromobilnost Garmisch-Partenkirchen

Projekt »e-GAP – vzorčna občina za elektromobilnost Garmisch-Partenkirchen« je nastal v sklopu bavarske strategije za elektromobilnost. V letu 2010 je bila občina Garmisch-Partenkirchen izbrana kot bavarska vzorčna občina za elektromobilnost. Od tedaj bavarsko Ministrstvo za gospodarstvo to aktivnost subvencionira, nosilci projekta pa so partnerji iz gospodarstva in raziskovalnega sektorja. Ta alpska regija, ki je zelo zanimiva za turiste, naj bi bila vzor za uvajanje elektromobilnosti na občinski ravni in motivirala druge občine k spodbujanju elektromobilnosti.

Ob začetku projekta so za regijo, ki jo zaznamuje podeželski turistični karakter, ustanovili mrežo, ki podjetjem, znanstvenim ustanovam in drugim nosilcem odločitev nudi platformo za oblikovanje smiselnih znanstvenih projektov, ki se dobro umeščajo v regijo. e-GAP je samostojni znanstveni projekt za koordiniranje skupno desetih kooperacijskih aktivnosti z več partnerji. Različne (elektro)mobilnostne ponudbe testirajo in analizirajo glede njihove funkcionalnosti, koristi in integracije v kraj s podeželsko turističnim karakterjem. Težišča teh znanstvenih projektov so na sledečih področjih:

  • širitev ponudbe elektromobilnosti, da bi tako dosegli širšo publiko (npr. oddaja za kratek čas, izposoja elektrovozil turistom).
  • Razvoj pametnih mrež (inteligentna električna omrežja), da bi ublažili večjo obremenitev električnega omrežja zaradi širitve elektromobilnosti.
  • Uporaba obnovljivih virov energije za napajanje elektrovozil (npr. vključitev obstoječih fotovoltaičnih naprav za napajanje postaj za polnjenje).
  • Razvoj vsakomur dostopne in inovativne infrastrukture za napajanje.
  • Uporabnikom prijazni nadaljnji razvoj storitev mobilnosti (npr. železnica, skupna uporaba avtomobila) in povezovanje teh storitev, da bi tako lahko ponudili alternative za lasten avto.
  • Izvedba in razvoj celostne in trajnostne ponudbe mobilnosti za pilotno regijo.

Več informacij o e-GAP boste našli na spletni strani: http://www.e-gap.de/

Kontakt:

Ime: Dr. Christoph Ebert (direktor)

Institucija: Kompetenčni center za šport, zdravje in tehnologijo (vodja konzorcija)

Naslov: Hindenburgstraße 14, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Nemčija

Tel. št.: +49 8821 943 03 15

E-pošta: c.ebert@sport-gesundheit-technologie.de


 

eE-Tour Allgäu – elektromobilnost v turizmu

Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je od 2009 do 2011 subvencioniralo projekt »eE-Tour Allgäu«. V sklopu tega pilotnega projekta je skupno deset partnerjev iz gospodarstva in znanosti raziskovalo priložnosti elektromobilnosti za neko turistično regijo. Turistom in domačinom so dali na voljo vozni park z več kot 50 elektrovozili (električni avtomobili in kolesa) z možnostjo najema. Ta vozila je bilo možno najeti preko udeleženih hotelov, turistično informacijskega centra ali podjetja za skupno uporabo avtomobilov. V okviru projekta so razvili spletni portal, kjer je možno videti katera vozila so na razpolago in koliko imajo napolnjene baterije, tako da lahko vsak izbere primerno vozilo. Uredili so tudi infrastrukturo za napajanje vozil v regiji in poskrbeli, da je le-ta je na voljo predvsem v bližini turističnih znamenitosti in destinacij. Za vozila iz voznega parka je pripravljen računalniški sistem, ki poišče najbolj učinkovito pot za določeno vozilo in prikaže oddaljenost do naslednje polnilne postaje. Elektrika za polnilne postaje se pridobiva iz obnovljivih virov energije in tako dobi projekt še bolj trajnostni učinek.

Rezultate raziskave iz pilotnega projekta »eE-Tour Allgäu« od leta 2012 še naprej preučujejo v sklopu raziskovalnega projekta »econnect Germany«. Pri tem gre za kooperacijo v raziskovalne namene, ki jo prav tako podpira Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo. V sklopu te kooperacije sedem komunalnih podjetij iz celotne Nemčije sodeluje z namenom karseda najbolje izkoristiti priložnosti elektromobilnosti.

Več informacij o pilotnem projektu »eE-Tour Allgäu« najdete na spletni strani: http://www.ee-tour.de/

Kontakt

Institucija: econnect eE-Tour Allgäu

Naslov: Illerstraße 18, 87435 Kempten, Nemčija

Tel. št.: +49 831 2521 0

E-pošta: info@econnect-allgaeu.de