Svetovanje za hišno tehniko - Slovenske Alpe

Slovenski E-forum: Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo


 

Slovenski E-forum: Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Slovenski E-forum je pobuda, v katero so vključeni znanstveniki in aktivisti in se zavzema za prehod od fosilnih in jedrskih na obnovljive vire energije ter za učinkovito rabo energije v Sloveniji. Cilj je spodbujanje rabe trajnostnih oblik energije in ozaveščanje prebivalstva, da bi tako zvišali raven sprejemanja v družbi. Prostovoljci in strokovnjaki ozaveščajo javnost o energetski ekonomiki ter s tem povezanimi tehničnimi in ekološkimi vprašanji. Prav tako skrbijo za stalni dialog z vlado, da bi tako dosegli dobre politične pogoje. Njihove cilje spremlja cela vrsta aktivnosti, med drugim organizacija strokovnih srečanj, delavnic in razprav, usposabljanja na šolah, medijske kampanje ali pa podpora šolam in občinam pri njihovem trudu zmanjšati ogljične izpuste.

Več informacij o Slovenskem E-Forumu najdete na spletni strani: http://www.se-f.si

Kontaktna oseba:

Institucija: Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Naslov: Oxford cesta 50, 1101 Ljubljana, Slovenija

Tel. št.: +3861 4364144

E-pošta: info@se-f.si