Svetovanje za hišno tehniko - Italijanske Alpe

Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d’Aosta (PEAR)


 

Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d’Aosta (PEAR)

Regionalni okoljski energetski načrt des Valle d' Aosta (PEAR) je orodje za urejanje prostora. S pomočjo analize obstoječih energetskih tokov lahko definirajo cilje varčevanja in sprožijo razvoj obnovljivih virov energije. Analiza aktualne energetske situacije definira celo vrsto ukrepov za zmanjšanje porabe energije in razvoj obnovljivih virov energije v skladu s cilji, ki jih določajo Evropska Unija in ustrezna nacionalna določila.

Akcijski načrt 2011-2020 z ukrepi za večjo uporabo obnovljivih virov energije ter manjšo porabo energije se osredotoča na dve glavni področji:

  1. obnovljivi viri energije (večanje proizvodnje energije iz vodnih virov, fotovoltaike, vetra in termike, instalacija termoelektrarne na biomaso)
  2.  energetska učinkovitost (sanacija stavb, vzpostavitev mrež za daljinsko ogrevanje in instalacija toplotnih črpalk, da bi z njimi nadomestili tradicionalne kotle za ogrevanje)

Več informacij o okoljskem energetskem načrtu regije Valle d' Aosta boste našli na spletni strani: http://www.regione.vda.it/energia/pianifenergetica/default_i.aspx

Kontakt:

Institucija: Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d’Aosta (PEAR)

Naslov: P.zza Deffeyes 1, 11100 Aosta, Italija

Tel. št.: +39 0165 273111

E-pošta: urp@regione.vda.it