Svetovanje za hišno tehniko - Francoske Alpe

ceder – energetska učinkovitost stavb in ekološki gradbeni sistemi


 

ceder – energetska učinkovitost stavb in ekološki gradbeni sistemi

Le CEDER (Centre pour l’Environnement et le Développement des Énergies Renouvelables) deluje na področjih obnovljivih virov energije, upravljanja z energijo in vodami ter ekoloških gradbenih sistemov. Društvo je specializirano na subvencioniranje ekoloških ciljev in organizirajo mnogovrstne prireditve. S profesionalnimi svetovalci investitorjem nudijo podporo v vseh projektnih fazah.

Njihova ponudba za svetovanje in informiranje zajema:

  • prvo svetovalno srečanje za ugotavljanje potenciala izboljšav na energetski učinkovitosti stavbe (npr. s termografijo stavbnih sten)
  • priprava energetskega audita
  • pomoč pri analizi in izboru ponudb
  • podpora pri pripravi finančnega načrta in vlog za subvencije.

Več informacij o društvu ceder najdete na spletni strani: http://www.ceder-provence.fr/

Kontakt

Institucija: ceder

Naslov: 15, Avenue Paul Laurens, FR-26110 Nyons, Francija

Tel. št.: +33 04 75 26 22 53

E-pošta: ceder@ceder-provence.org