Svetovanje za hišno tehniko - Svicarskih Alpe

Švicarski model MSP – energetsko svetovanje

Projekt »Svetilnik – energetsko učinkoviti hoteli v kantonu Graubünden«

Skupine ERFA / Groupes EXPER – izmenjava izkušenj med enako mislečimi

hotelpower – učinkovito gospodarjenje z manj energije


Švicarski model MSP – energetsko svetovanje

Srednje veliki hoteli in gostinski obrati v Švici se lahko glede energetskega svetovanja in upravljanja z energijo poslužujejo MSP-modela, če je njihov delež stroškov za energijo večji od 20.000 frankov letno. MSP-model je pobuda za svetovanje švicarske Agencije za energijo v gospodarstvu (EnAW), ki identificira potenciale učinkovite rabe in posameznim podjetjem predlaga prilagojene ukrepe. Najprej energetski svetovalec prikaže potenciale, na osnovi katerih se določijo cilji za učinkovito rabo energije v obdobju desetih let. Nato podjetje in pristojni urad (npr. Kanton, Zvezni urad za okolje (BAFU)) skleneta pogodbo z določenimi cilji, vsako leto pa se v pogodbi določijo posamezni koraki do cilja. Podjetja pa za to prejmejo ugodnosti v švicarskem sistemu obračunavanja CO2 izpustov. Švicarski pristop tako ustvarja učinkovite tržne spodbude za realizacijo ukrepov za učinkovito rabo energije.

Več informacij o švicarskem MSP-modelu najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Thomas Weisskopf

Institucija: Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)

Naslov: Hegibachstrasse 47, 8032 Zürich, Švica

Tel. št.: +41 44 421 34 45

E-pošta: info@enaw.ch


 

Projekt »Svetilnik – energetsko učinkoviti hoteli v kantonu Graubünden«

Primer za realizacijo švicarskega MSP-modela je lepo prikazan na projektu »Svetilnik – energetsko učinkoviti hoteli v kantonu Graubünden«. Pri projektu Svetilnik gre za sodelovanje 98 obratov (hoteli in kopališča), ki so vključeni v dogovor za sodelovanje z Agencijo za gospodarstvo (EnAW) in dogovor za doseganje ciljev z Zveznim uradom za okolje (BAFU). Vzpostavitev projekta Svetilnik se je najprej izkazala za težavno, saj mnogo podjetij ni poznalo obremenitve z dajatvami in možnosti razbremenitve od le-teh. Razlog za to je med drugim ta, da so informacije o teh dajatvah skrite v pravnih formulacijah in na obračunskih dokumentih niso neposredno vidne. Ko so podjetja postala bolje informirana o razbremenitvi od dajatev je projekt Svetilnik postal zelo priljubljen.

Izkušnje iz tega projekta kažejo kako pomembno je informiranje in razumljiva obrazložitev problematike, da podjetja nato tudi v praksi lahko koristijo ponujeno podporo.

Več informacij o projektu Svetilnik boste našli na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Gustav Lorenz

Institucija: hotelleriesuisse Graubünden

Naslov: Hinterm Bach 40, Postfach 203, 7002 Chur, Švica

Tel. št.: +41 55 534 54 59

E-pošta: lorenzbuch@bluewin.ch


 

Skupine ERFA / Groupes EXPER – izmenjava izkušenj med enako mislečimi

Skupine ERFA so skupine za švicarske hotele in podobna podjetja, ki omogočajo izmenjavo izkušenj med enako mislečimi. Podjetniško združenje švicarskih hotelov hotelleriesuisse skrbi za skupine ERFA, ki so sestavljene glede na interese članov. V skupini je med deset in dvanajst hotelov, ki so si podobni po velikosti, številu zvezdic, sezonskem oz. regionalnem karakterju ali pa v svoji posebni ponudbi.

V skupinah ERFA na rednih srečanjih primerjajo pomembne podatke podjetij, razpravljajo o skupnih problemih in za njih iščejo primerne rešitve. Skupine omogočajo posredovanje novih impulzov, nasvetov in idej in s konstruktivno kritiko in z ogledi podjetij pripomorejo k odkrivanju pomanjkljivosti v lastnem podjetju.

Več informacij in pogoje za članstvo v skupinah ERFA najdete na spletni strani: https://www.hotelleriesuisse.ch/de/pub/services/know-how/erfagruppen.htm

Kontaktna oseba:

Ime: Barbara Friedrich, vodja oddelka Podatki & skupine ERFA

Institucija: hotelleriesuisse

Naslov: Monbijoustraße 130, 3007 Bern, Švica

Tel. št.: +41 31 370 4209

E-pošta: erfa@hotelleriesuisse.ch


 

hotelpower – učinkovito gospodarjenje z manj energije

hotelpower, pobuda združenja hotelleriesuisse, je namenjena hotelom v Švici, ki želijo energetsko učinkoviteje gospodariti in s tem privarčevati stroške. Na spletni strani pobude hotelpower so navedene različne možnosti za svetovanja in informacije za področje hotelirstva:

  • spletna orodja, s katerimi izračunamo potencialni prihranek (hitri izračun »Quickcheck« in obširnejše preverjanje »Energiecheck«)
  • vodnik za upravljanje z energijo v hotelirstvu (http://www.hotelpower.ch/sites/default/files/eidh_d_wkom_link.pdf)
  • konkretni primeri in ukrepi iz prakse, ki prikazujejo kako dosegamo cilje za energetsko učinkovitost
  • podpora za pristope energetskega svetovanja (npr. model za srednja in mala podjetja)
  • informacije o možnostih za pridobitev finančnih subvencij (Podnebni sklad, »Energiefranken«)

Več informacij o hotelpower najdete na spletni strani: http://www.hotelpower.ch/

Kontakt:

Institucija: hotelleriesuisse

Naslov: Monbijoustraße 130, CH-3001 Bern, Švica

Tel. št.: +41 31 370 41 11

E-pošta: nachhaltigkeit@hotelleriesuisse.ch