Svetovanje za hišno tehniko - Avstrijske Alpe

»klima:aktiv«: Avstrijska pobuda za varstvo podnebja

Regionalni programi zveznih dežel – subvencije za okoljska in energetska svetovanja

ökofit Koroška – svetovanje na področju učinkovitosti


 

»klima:aktiv«: Avstrijska pobuda za varstvo podnebja

Pobuda avstrijskega Ministrstva za okolje »klima:aktiv« se zavzema za znižanje CO2-izpustov, za krepitev gospodarske lokacije Avstrija in za izboljšanje kakovosti življenja. Za sektor hotelirstvo in gostinstvo pa pobuda »klima:aktiv« na področju gradnje in sanacije nudi možnost finančne podpore gradbenih in sanacijskih del, če je cilj le-teh višji energetski in ekološki standard. Na osnovi kategorij ocenjevanja bodo podjetja dobila dodeljene klima:aktiv stavbne standarde (bronast, srebrn, zlat) in podjetja s srebrnim ali zlatim odlikovanjem bodo lahko prejela subvencijo Avstrijske hotelirske in turistične banke.

Poleg tega so razvili vodnik za hotelirstvo in gostinstvo, ki hotelirjem in gostincem prikazuje pot do učinkovitega upravljanja z energijo. Vodnik je prosto dostopen in dobro prilagojen na potrebe turističnih obratov. Vodnik nudi možnost testiranja lastnega obrata in na tak način lahko podjetja pridobijo prvo oceno o svoji energetski učinkovitosti, prav tako pa tudi predloge ukrepov za izboljšanje.

Klima:aktiv je v Avstriji postala poenotena oznaka za energetsko učinkovitost in varstvo podnebja. Visoka stopnja prepoznavnosti vodi do tega, da se med podjetniki in potrošniki informacije o storitvah hitro širijo. Pomemben pogoj za vzpostavitev znane znamke in s tem povezanim intenzivnim koriščenjem je dejstvo, da je klima:aktiv zasnovan dolgoročno in trajnostno ter da mnogi akterji iz različnih institucij nastopajo s skupnimi močmi.

Več informacij o klima:aktiv najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Stephan Fickl (splošno vodstvo klimaaktiv)

Institucija: Österreichische Energieagentur, klima:aktiv Dachmanagement

Naslov: Mariahilfer Straße 136, 1150 Wien, Avstrija

Tel. št.: +43 1 586 15 24 0                                        

E-pošta: klimaaktiv@energyagency.at

 


 

Regionalni programi zveznih dežel – subvencije za okoljska in energetska svetovanja

Cilj regionalnih programov zveznih dežel je identifikacija obstoječih potencialov in uvajanje ukrepov za izboljšave na področju učinkovite rabe energije in njenih virov, uporaba nosilcev obnovljive energije in preprečevanje odpadkov v podjetjih in javnih ustanovah. Posamezne zvezne dežele nudijo svetovanja z različnimi tematskimi težišči.

Hoteli in gostinski obrati v Avstriji imajo možnost izkoristiti svetovanje, ki ga nudi njihova zvezna dežela. Posamezne zvezne dežele nudijo sledeča svetovanja:


 

ökofit Koroška – svetovanje na področju učinkovitosti

V okviru regionalnih programov zveznih dežel za subvencioniranje okoljskih in energetskih svetovanj v Avstriji zvezna dežela Koroška nudi svetovanje ökofit Kärnten. Koroški hoteli in gostinski obrati imajo v okviru tega programa priložnost, da se udeležijo svetovanj o učinkovitem delovanju in za ta svetovanja prejmejo subvencije. Z oceno strokovnjaka in šolanim očesom zunanjega strokovnjaka lahko postopke in delovanje optimirajo in s tem zmanjšajo stroške. Znotraj teh svetovanj prejmejo priporočila za ukrepe optimiranja in predloge za individualne možnosti subvencioniranj. Dolžina takšnih svetovanj z različnimi temami, za katere je možno pridobiti subvencije, je med enim in 20 dnevi.

Svetovanja za hotele in gostinske obrate so na voljo v sledečih tematskih sklopih:

  • individualni pristop
  • CSR, okoljski menedžment, okoljske oznake
  • viri, odpadki
  • podnebje, energija
  • mobilnost, hrup, zrak.

Več informacij o vlogah, višini subvencij in pogojih za pridobitev subvencije, ter o splošnem poteku najdete na spletni strani: http://www.oekofit.at/

Kontakt:

Institucija: energie:bewusst Kärnten

Naslov: Flatschacher Straße 70, 9020 Celovec, Avstrija

Tel. št.: +43 50  536 18802

E-pošta: energiebewusst@ktn.gv.at