Finančne pomoči - Alpe

Posamezne subvencijske programe / pobude / finančne pomoči najdete v rubriki »vse«, ali pa v poglavju za posamezno državo (AT, CH, DE, FR, IT, SL).

Subvencije za hišno tehniko (DE)

ProKilowatt – finančna subvencija (CH)

Podnebni sklad Švice – finančna podpora pri ukrepih za večanje energetske učinkovitosti v SMP (CH)

FRAPNA – varstvo narave v alpski regiji (FR)

Cluster Montagne – Mountain Development France (FR)

Modeli sanacij – subvencijske aktivnosti Podnebnega in energetskega sklada (AT)

Varčevanje z energijo v podjetjih (AT)

Subvencioniranje menedžmenta mobilnosti na področju preživljanja prostega časa in turizma (AT)

Energetsko učinkovita novogradnja za podjetja (AT)

Regionalna agencija za okolje (IT)

Subvencije za sisteme upravljanja z energijo (DE)

Erneuerbar mobil – subvencije za aktivnosti na področju elektromobilnosti (DE)


 

Subvencije za hišno tehniko

Hoteli in gostinski obrati v alpski regiji lahko prejmejo subvencije za svoje investicije v učinkovito hišno tehniko. V ta namen lahko koristijo subvencijski program Zveznega urada za nadzor gospodarstva in izvoza »Visoko učinkovite povezovalne tehnike«. Pogoj je, da s temi ukrepi privarčujemo 25% ali več energije.

Investicije za zamenjave se pri sledečih napravah subvencionirajo s 30% stroškov od investicijskega zneska 2.000 EUR naprej:

 • električni motorji in pogoni
 • črpalke
 • prezračevalne / klimatske naprave

Paketi ukrepov iz več tehničnih področij so lahko subvencionirani s 30% od investicijskega zneska 30.000 EUR naprej. Poleg zgoraj omenjenih tehničnih področij obstajajo subvencije tudi za:

 • naprave za rekuperacijo toplote oz. za uporabo odpadne toplote
 • izolacija cevovodov, črpalk in armatur
 • optimiranje sistemov na komprimiran zrak

Več informacij o subvencijskem programu najdete na spletni strani Zveznega urada za nadzor gospodarstva in izvoza (BAFA).

Kontakt:

Institucije: Zvezni urad za nadzor gospodarstva in izvoza

Naslov: Frankfurter Straße 29, 3565760 Eschborn, Nemčija

Tel. št.: +49 6196 908-1883


 

ProKilowatt – finančna subvencija

Za švicarske hotelirje in gostince obstaja možnost, da preko programa ProKilowatt za potrebne ukrepe modernizacije v svojem obratu pridobijo subvencije. V tem programu letno razpišejo »razpise za konkurenčnost«, ki so namenjeni predvsem za ukrepe za energetsko učinkovito delovanje stavb na industrijskem in storitvenem področju, ter za gospodinjstva. Na dražbi odločajo o subvencijskih prispevkih za projekte, ki se prijavijo na razpis. Boljše kot je izračunano razmerje med stroški in koristjo predloženih projektov, več je možnosti za pridobitev subvencije.

Subvencijska sredstva prihajajo iz sklada KEV (povrnitev prihranka po stroškovnem principu) in so na voljo za dve vrsti projektov. Hoteli in gostinski obrati morajo določiti vrsto vloge še preden oddajo vlogo za sredstva:

 • Če bodo v lastnem obratu izvedli enega ali več ukrepov za varčevanje z elektriko, potem gre za projekt ProKilowatt. Najnižja meja za financiranje projekta je 20.000 CHF.
 • Če bodo pri določeni ciljni skupini izvajali ukrepe, s katerimi bodo zasledovali isti cilj, potem to spada pod program ProKilowatt. Pri tem v sponzorstvih povežejo več posameznih ukrepov znotraj programa za eksterne tretje osebe.

Za hotelirje in gostince načeloma obstajata dve možnosti vključevanja v ProKilowatt subvencije. Subvencijo lahko pridobijo kot ciljna skupina v že obstoječem programu ProKilowatt, ali pa oddajo vlogo za lasten projekt ProKilowatt. Strateško vodstvo za ProKilowatt je prevzel Zvezni urad za energijo (BFE).

Vse aktualne programe ProKilowatt za sbuvencioniranje ukrepov za učinkovito rabo elektrike, sortirane po kantonu, najdete na spletni strani:

http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/06440/index.html?lang=de

Več informacij o ProKilovatt subvencijah najdete na spletni strani http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/

Kontakt:

Institucija: ProKilowatt urad za razpise na področju učinkovite rabe elektrike c/o CimArk SA

Naslov: Rt. Du Rawyl 47, 1950 Sion, Švica

Tel. št.: +41 27 322 17 79


 

Podnebni sklad Švice – finančna podpora pri ukrepih za večanje energetske učinkovitosti v SMP

Podnebni sklad Švice nudi finančno podporo za ukrepe za varstvo podnebja v manjših in srednje velikih podjetjih v Švici in v Lihtenštajnu. Hotelski in gostinski obrati imajo možnost, da za konkretno načrtovane ukrepe za večanje energetske učinkovitosti in nižanje porabe fosilnih goriv pridobijo finančno podporo.

Preko Excellovega programa lahko enostavno izpolnijo vlogo in jo posredujejo po elektronski poti. Pri tem je treba paziti, da

 • vlogo oddajo pred izvedbo ukrepa in
 • da ni več možno dobiti subvencije za že izvedene projekte.

Po oddaji vloge, bodo le-te pregledane in vlagatelj v roku enega meseca dobi informacijo o odločitvi. Vlagatelj lahko izvede ukrep po prejetem potrdilu. Po zaključenem ukrepu posreduje potrdila za izvedbo (računi, poročilo o predaji) in Podnebni sklad Švice po pregledu potrdil subvencijo izplača.

Več informacij o Podnebnem skladu Švice najdete na spletni strani: http://www.klimastiftung.ch/energiesparen.html

Kontakt:

Institucija: Podnebni sklad Švice

Naslov: Postfach 2832, 8022 Zürich, Švica

Tel. št.: +41 43 285 44 80

E-pošta: info@klimastiftung.ch


 

FRAPNA – varstvo narave v alpski regiji

Organizacija Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature je članica France Nature Environnement in se zavzema za varstvo narave, rastlinskega in živalskega sveta, znamenitosti, krajine in naravnih prostorov. Boj proti onesnaževanju in obremenjevanju okolja ter za izboljšanje bivalnega okolja spada k osrednjim nalogam organizacije FRAPNA. FRAPNA se poleg tega zavzema tudi za izobraževanje na področju varstva okolja.

Na spletni strani organizacije FRAPNA so navedene različne možnosti za svetovanje in pridobivanje informacij za sektor turizma:

 • možnosti izobraževanja na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja
 • objava raziskav in posedovanje znanja
 • pravno svetovanje
 • šolanja na področjih ekologije, okolja in trajnostnega razvoja.

Več informacij o organizaciji FRAPNA najdete na spletni strani http://www.frapna-38.org/

Kontakt:

Institucija: Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Isère

Naslov: 5, place Bir-Hakeim, FR-38000 Grenoble, Francija

Tel. št.: +33 04 76 42 64 08

E-pošta: frapna-isere@frapna.org


 

Cluster Montagne – Mountain Development France

Društvo Cluster Montagne deluje na področju gorske industrije. Preko različnih svetovanj spodbuja in podpira francoske strokovnjake. Društvo povezuje podjetja, ki v francoskem gorskem območju delajo na temah urejanje prostora, prostorski razvoj in prostorsko opremljanje. Cluster Montagne z inovacijami in svojim znanjem pomaga pri izgradnji počitniških krajev v gorah.

K osrednji ponudbi društva Cluster Montagne spada:

 • izmenjava informacij z vpogledom v delovanje podjetja, prospektivne študije, spremljanje sektorja ter profesionalni seznam pridobljenega znanja
 • nudenje inovativnih idej z visoko mero omreževanja, skupnimi projekti, finančno podporo in usposabljanjem
 • priprava izvedenskih mnenj
 • organizacija različnih prireditev
 • delavnice.

Več informacij o Cluster Montagne najdete na spletni strani:

http://www.cluster-montagne.com/

Kontakt:

Institucija: Cluster Montagne

Naslov: Alpespace - Bâtiment Mars, 115, Voie Albert Einstein, FR-738000 Francin, Francija

Tel. št.: +33 (0)4 79 85 81 81

E-pošta: info@cluster-montagne.com


 

Modeli sanacij – subvencijske aktivnosti Podnebnega in energetskega sklada

Do 20. oktobra 2016 imajo hotelirji in gostinci v Avstriji priložnost za oddajo vloge za finančno subvencijo sanacijskih del na svojem objektu preko spletnega portala podjetja Kommunal Kredit Public Consulting GmbH (KPC). Subvencija je namenjena za obsežne načrtovane sanacijske ukrepe v podjetjih z objekti, ki so bili zgrajeni pred letom 1996. Subvencije je možno pridobiti za sledeče ukrepe:

 • izboljšanje toplotne izolacije
 • uporaba obnovljivih nosilcev energije
 • višanje energetske učinkovitosti.

Če hoteli ali gostinski obrati želijo izvesti sanacijske ukrepe in še niso nikjer oddali pravno obvezujočega naročila za ta dela – torej pred naročilom, dobavo in pričetkom del – lahko za te ukrepe pridobijo finančne subvencije. V ta namen poleg spletne vloge posredujejo tudi ustrezna potrdila, tehnične podatke in sezname stroškov ter ponudbe oz. predračune za sanacijske ukrepe. KPC oddane dokumente preveri in skupaj s prezidijem Podnebnega in energetskega sklada odloči o potrditvi in izplačilu subvencije. Subvencije so izplačane po dokončanju sanacijskih ukrepov.

Več informacij o finančnih subvencijah za sanacijske ukrepe najdete na spletni strani: https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/mustersanierung-2016/navigator/gebaeude/mustersanierung.html

Kontakt:

Institucija: Kommunal Kredit Public Consulting

Naslov: Türkenstraße 9, 1092 Wien, Avstrija

Tel. št: +43 131631 723

E-pošta: umwelt@kommunalkredit.at


 

Varčevanje z energijo v podjetjih

Gostinski obrati – kot vse ostale podjetniško dejavne organizacije, društva in verske ustanove – imajo možnost zaprositi za subvencijo za ukrepe za povečano učinkovitost pri uporabi energije. Med drugim je možno subvencionirati sledeče ukrepe in naprave:

 • optimiranje ogrevanja v obstoječih stavbah (najmanj 10% prihranka energije)
 • optimiranje razsvetljave na prostem
 • optimiranje razsvetljave v obstoječih stavbah (npr. predstikalne naprave, tikala na senzor; najmanj 10% prihranka energije)
 • rekuperacija toplote
 • izmenjevalnik toplote, toplotne črpalke
 • grelnik za vodo
 • elektronika za krmilni sistem.

Subvencionirani stroški vključujejo stroške za napravo ter njeno projektiranje in montažo. Subvencija znaša do 35% subvencioniranih investicijskih stroškov. Vlogo je možno oddati preko spletnega portala Kommunalkredit Public Consulting. Tam odločijo o znesku subvencije, ki jo izplačajo po dokončanju del.

Več informacij o subvencioniranih ukrepih in o poteku subvencijskega pograma Varčevanje z energijo najdete na spletni strani:

https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/energiesparen.html

Kontakt:

Institucija: Kommunalkredit Public Consulting, Strokovna služba za varčevanje z energijo v podjetjih

Naslov: Türkenstraße 9, 1092 Wien, Avstrija

Tel. št.: +43 1 31631 723

E-pošta: kpc@kommunalkredit.at


 

Subvencioniranje menedžmenta mobilnosti na področju preživljanja prostega časa in turizma

Vsa podjetja in druge podjetniško dejavne organizacije, ki delujejo na področju preživljanje prostega časa in turizma, lahko zaprosijo za subvencijo za menedžment mobilnosti. Med drugim se subvencionirajo sledeči ukrepi:

 • nabava in predelava vozil na alternativne pogone
 • vozila na električni pogon, polnilne postaje za vozila na električni pogon
 • ureditev izposoje koles
 • izvedba modela za skupno uporabo avtomobilov (skupinski prevozi, izmenični prevozi, avtobusi podjetij)
 • ukrepi ozaveščanja.

Osnova za odločitev o možnosti subvencioniranja nekega projekta je vnaprej pripravljena mobilnostna in/ali prometna zasnova z izračunom okoljskega učinka. Poleg tega je okoljevarstvene ukrepe na področju mobilnosti, ki se osredotočajo na turizem, možno subvencionirati le takrat, če jih ni možno izvesti v okviru subvencijskega programa klima:aktiv mobil. Višina subvencije je različna in je odvisna od načrtovanega ukrepa. Subvencija se izračuna kot odstotni delež za subvencijo priznanih investicijskih stroškov, ali pa kot pavšal. Vlogo se odda preko spletnega portala Kommunalkredit Public Consulting. Subvencijo običajno izplačajo po zaključku ukrepa ali projekta. S kombinacijo več mobilnostnih ukrepov in/ali dodatno izvedbo ukrepov za ozaveščanje je lahko subvencija ustrezno višja.

Več informacij o ukrepih, za katere je možno pridobiti subvencijo, o poteku in izračunu višine subvencije v okviru subvencijskega programa Subvencije za menedžment mobilnosti na področju preživljanja prostega časa in turizma najdete na spletni strani:

https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/mobilitaetsmanagement-fuer-freizeit-und-tourismus.html

Kontakt:

Institucija: Kommunalkredit Public Consulting, Strokovna služba za promet in mobilnost

Naslov: Türkenstraße 9, 1092 Dunaj, Avstrija

Tel. št.: +43 1 31631 716

E-pošta: umwelt@kommunalkredit.at


 

Energetsko učinkovita novogradnja za podjetja

Gostinski obrati – kot vse ostale podjetniško dejavne organizacije, društva in verske ustanove – imajo možnost zaprositi za subvencijo za novogradnjo v energetsko učinkovitem načinu gradnje. Za novogradnjo podjetniških stavb v energetsko učinkovitem načinu gradnje je možno pridobiti subvencijo, če dosega najmanj zahteve kategorije A. Tako je možno subvencionirati sledeče dele projektov:

 • okna in vrata z U-vrednostjo ≤ 1,1 W/m2K (koeficient toplotne prehodnosti)
 • materiali z vrednostjo λ ≤ 0,04 W/mK (toplotna prevodnost)
 • zunanji sistemi zasenčevanja
 • sistemi rekuperacije toplote v prezračevalnih sistemih.

Vlogo je potrebno oddati pred prvim pravno obvezujočim naročilom storitev (izvzete so storitve projektiranja), pred dobavo in pred pričetkom gradbenih del. Stavbna klasifikacija, ki jo novogradnja doseže (A++, A+, A) vpliva na višino subvencije in plačilo se izvede po zaključku ukrepov kot odstotek stroškov, za katere je bilo možno pridobiti subvencijo.

Več informacij o ukrepih, za katere je možno pridobiti subvencijo, o poteku in izračunu višine subvencije v okviru subvencijskega programa Novogradnja na energetsko učinkoviti način gradnje za podjetja najdete na spletni strani:

https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/neubau-in-energieeffizienter-bauweise.html

Kontakt:

Institucija: Kommunalkredit Public Consulting, Strokovna služba za energetsko učinkovito novogradnjo

Naslov: Türkenstraße 9, 1092 Dunaj, Avstrija

Tel. št.: +43 1 31631 712

E-pošta: umwelt@kommunalkredit.at


 

Regionalna agencija za okolje

Poslanstvo Regionalne agencije za okolje avtonomne province Bolzano je varstvo okolja in izvedba za to potrebnih nadzornih ukrepov. K ponudbi agencije štejemo tudi svetovalne in subvencijske ukrepe, ter nudenje informacij o projektih in pobudah. Tudi za hotele in gostinske obrate na Južnem Tirolskem obstaja možnost, da za različne ukrepe za učinkovito rabo energije v stavbah pridobijo finančno podporo. Deželna uprava Južne Tirolske nudi sledeče subvencijske programe:

 • energetsko učinkovita zamenjava oken in steklenih vrat
 • vzpostavitev/razširitev naprav za proizvodnjo bioplina
 • sistemi za ogrevanje na daljavo
 • geotermalne toplotne črpalke
 • peči na sekance ali pelete
 • ukrepi ozaveščanja na področju varčevanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije
 • termične solarne naprave za pripravo tople vode in/ali ogrevanje vode za bazene in solarne naprave za ogrevanje prostorov in/ali hlajenje
 • toplotna izolacija na zunanjih stenah in strehah
 • rekuperacija toplote iz hlajenja proizvodov.

Po potrditvi vloženega zahtevka se običajno izplačajo subvencije v višini do 30% priznanih stroškov.

Različne obrazce za vloge in druge podrobnosti o posameznem subvencijskem programu za energetsko učinkovito Južno Tirolsko boste našli na spletni strani: http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/energie/online-dienste-energie.asp

Več informacij o Deželni agenciji za okolje najdete na spletni strani: http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/default.asp

Kontaktna oseba:

Ime: Dr. Flavio Ruffini

Institucija: Deželna agencija za okolje

Naslov: Amba-Alagi-Straße 5, 39100 Bolzano, Italija

Tel. št.: +39 0471 417100

E-pošta: segreteria@svimspa.it


 

Subvencije za sisteme upravljanja z energijo

Uvedba sistema za upravljanje z energijo lahko hotelom in gostinskim obratom nudi podporo pri doseganju sledečih ciljev: nizki energetski stroški, boljša energetska učinkovitost, večja ekonomičnost, nižji izpusti CO2. Zvezni urad za gospodarstvo in nadzor nad izvozom podpira podjetja, ki se odločijo za uvedbo načrtno zbiranje in analizo podatkov o porabi energije v obliki sistema za upravljanje z energijo. Program predvideva izplačila subvencij za sledeče postavke:

 • prvo certificiranje popolnoma vzpostavljenega sistema za upravljanje z energijo po standardu DIN EN ISO 50001 z več kot 80% priznanih stroškov (največ 6.000 EUR)
 • nadomestno certificiranje alternativnega sistema v skladu s prilogo 2 Uredbe za izravnavo konic (SpaEfV) z več kot 80% priznanih stroškov (največ 1.500 EUR)
 • nakup merilne tehnike, števcev in senzorjev za sisteme za upravljanje z energijo z več kot 20% priznanih stroškov (največ 8.000 EUR)
 • nakup programske opreme za sisteme za upravljanje z energijo z več kot 20% priznanih stroškov (največ 4.000 EUR).

Namen teh subvencij je, da z njimi ustvarimo pogoje za izvedbo dobrih ukrepov za energetsko učinkovitost in prispevamo k doseganju ciljev energetskega koncepta nemške zvezne vlade.

Več informacij o pogojih, vrsti in višini subvencije ter o upravičencih boste našli v podatkovni bazi Zveznega ministrstva za gospodarsko in energijo. V kolikor subvencijski program ne bo podaljšan bo potekal do 31. decembra 2016.

Več informacij o subvencijskem programu za sisteme za upravljanje z energijo boste našli na spletni strani: http://www.foerderdatenbank.de/

Kontakt:

Institucija: Zvezni urad za gospodarstvo in nadzor izvoza, oddelek 512

Naslov: Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn, Nemčija

Tel. št.: +49 6196 908 1503


 

Erneuerbar mobil – subvencije za aktivnosti na področju elektromobilnosti

Prometni sektor igra pomembno vlogo pri doseganju podnebnih in energetsko političnih ciljev, saj teh ne moremo doseči brez povečane uporabe vozil na električni pogon v cestnem prometu. Iz tega razloga Zvezno ministrstvo za okolje nudi subvencije za raziskovalne aktivnosti na temo elektromobilnosti.

Od leta 2009 je bilo uspešno izvedenih že 60 projektov s pomočjo programa »Erneuerbar mobil« (obnovljivo mobilno). Ministrstvo pa ponovno poziva k vlogi osnutkov projektov, katerih namen je doseganje energetskih in podnebno političnih potencialov in ki istočasno krepijo nemško industrijo.

Sledeče točke bodo deležne posebne pozornosti:

 • Ugotavljanje okoljskih in podnebnih dejavnikov v omejeno tržno razpoložljivostjo in področji uporabe, pri katerih lahko pričakujemo visoko pridobljenega znanja.
 • Preizkušanje električnih pogonov pri težkih gospodarskih vozilih v javnem prometu.
 • Iskanje inteligentnih možnosti povezav med elektromobilnostjo in sistemom za oskrbo z energijo.
 • Uvajanje na trg z ekološkimi standardi.

Rok za oddajo projektne skice je potekel v začetku leta 2016. Več informacij boste našli na spletni strani: http://www.erneuerbar-mobil.de/