Finančne pomoči - Nemške Alpe

Subvencije za hišno tehniko

Subvencije za sisteme upravljanja z energijo

Erneuerbar mobil – subvencije za aktivnosti na področju elektromobilnosti


Subvencije za hišno tehniko

Hoteli in gostinski obrati v alpski regiji lahko prejmejo subvencije za svoje investicije v učinkovito hišno tehniko. V ta namen lahko koristijo subvencijski program Zveznega urada za nadzor gospodarstva in izvoza »Visoko učinkovite povezovalne tehnike«. Pogoj je, da s temi ukrepi privarčujemo 25% ali več energije.

Investicije za zamenjave se pri sledečih napravah subvencionirajo s 30% stroškov od investicijskega zneska 2.000 EUR naprej:

 • električni motorji in pogoni
 • črpalke
 • prezračevalne / klimatske naprave

Paketi ukrepov iz več tehničnih področij so lahko subvencionirani s 30% od investicijskega zneska 30.000 EUR naprej. Poleg zgoraj omenjenih tehničnih področij obstajajo subvencije tudi za:

 • naprave za rekuperacijo toplote oz. za uporabo odpadne toplote
 • izolacija cevovodov, črpalk in armatur
 • optimiranje sistemov na komprimiran zrak

Več informacij o subvencijskem programu najdete na spletni strani Zveznega urada za nadzor gospodarstva in izvoza (BAFA).

Kontakt:

Institucije: Zvezni urad za nadzor gospodarstva in izvoza

Naslov: Frankfurter Straße 29, 3565760 Eschborn, Nemčija

Tel. št.: +49 6196 908-1883


 

Subvencije za sisteme upravljanja z energijo

Uvedba sistema za upravljanje z energijo lahko hotelom in gostinskim obratom nudi podporo pri doseganju sledečih ciljev: nizki energetski stroški, boljša energetska učinkovitost, večja ekonomičnost, nižji izpusti CO2. Zvezni urad za gospodarstvo in nadzor nad izvozom podpira podjetja, ki se odločijo za uvedbo načrtno zbiranje in analizo podatkov o porabi energije v obliki sistema za upravljanje z energijo. Program predvideva izplačila subvencij za sledeče postavke:

 • prvo certificiranje popolnoma vzpostavljenega sistema za upravljanje z energijo po standardu DIN EN ISO 50001 z več kot 80% priznanih stroškov (največ 6.000 EUR)
 • nadomestno certificiranje alternativnega sistema v skladu s prilogo 2 Uredbe za izravnavo konic (SpaEfV) z več kot 80% priznanih stroškov (največ 1.500 EUR)
 • nakup merilne tehnike, števcev in senzorjev za sisteme za upravljanje z energijo z več kot 20% priznanih stroškov (največ 8.000 EUR)
 • nakup programske opreme za sisteme za upravljanje z energijo z več kot 20% priznanih stroškov (največ 4.000 EUR).

Namen teh subvencij je, da z njimi ustvarimo pogoje za izvedbo dobrih ukrepov za energetsko učinkovitost in prispevamo k doseganju ciljev energetskega koncepta nemške zvezne vlade.

Več informacij o pogojih, vrsti in višini subvencije ter o upravičencih boste našli v podatkovni bazi Zveznega ministrstva za gospodarsko in energijo. V kolikor subvencijski program ne bo podaljšan bo potekal do 31. decembra 2016.

Več informacij o subvencijskem programu za sisteme za upravljanje z energijo boste našli na spletni strani: http://www.foerderdatenbank.de/

Kontakt:

Institucija: Zvezni urad za gospodarstvo in nadzor izvoza, oddelek 512

Naslov: Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn, Nemčija

Tel. št.: +49 6196 908 1503


 

Erneuerbar mobil – subvencije za aktivnosti na področju elektromobilnosti

Prometni sektor igra pomembno vlogo pri doseganju podnebnih in energetsko političnih ciljev, saj teh ne moremo doseči brez povečane uporabe vozil na električni pogon v cestnem prometu. Iz tega razloga Zvezno ministrstvo za okolje nudi subvencije za raziskovalne aktivnosti na temo elektromobilnosti.

Od leta 2009 je bilo uspešno izvedenih že 60 projektov s pomočjo programa »Erneuerbar mobil« (obnovljivo mobilno). Ministrstvo pa ponovno poziva k vlogi osnutkov projektov, katerih namen je doseganje energetskih in podnebno političnih potencialov in ki istočasno krepijo nemško industrijo.

Sledeče točke bodo deležne posebne pozornosti:

 • Ugotavljanje okoljskih in podnebnih dejavnikov v omejeno tržno razpoložljivostjo in področji uporabe, pri katerih lahko pričakujemo visoko pridobljenega znanja.
 • Preizkušanje električnih pogonov pri težkih gospodarskih vozilih v javnem prometu.
 • Iskanje inteligentnih možnosti povezav med elektromobilnostjo in sistemom za oskrbo z energijo.
 • Uvajanje na trg z ekološkimi standardi.

Rok za oddajo projektne skice je potekel v začetku leta 2016. Več informacij boste našli na spletni strani: http://www.erneuerbar-mobil.de/