Finančne pomoči - Svicarskih Alpe

ProKilowatt – finančna subvencija

Podnebni sklad Švice – finančna podpora pri ukrepih za večanje energetske učinkovitosti v SMP


 

ProKilowatt – finančna subvencija

Za švicarske hotelirje in gostince obstaja možnost, da preko programa ProKilowatt za potrebne ukrepe modernizacije v svojem obratu pridobijo subvencije. V tem programu letno razpišejo »razpise za konkurenčnost«, ki so namenjeni predvsem za ukrepe za energetsko učinkovito delovanje stavb na industrijskem in storitvenem področju, ter za gospodinjstva. Na dražbi odločajo o subvencijskih prispevkih za projekte, ki se prijavijo na razpis. Boljše kot je izračunano razmerje med stroški in koristjo predloženih projektov, več je možnosti za pridobitev subvencije.

Subvencijska sredstva prihajajo iz sklada KEV (povrnitev prihranka po stroškovnem principu) in so na voljo za dve vrsti projektov. Hoteli in gostinski obrati morajo določiti vrsto vloge še preden oddajo vlogo za sredstva:

  • Če bodo v lastnem obratu izvedli enega ali več ukrepov za varčevanje z elektriko, potem gre za projekt ProKilowatt. Najnižja meja za financiranje projekta je 20.000 CHF.
  • Če bodo pri določeni ciljni skupini izvajali ukrepe, s katerimi bodo zasledovali isti cilj, potem to spada pod program ProKilowatt. Pri tem v sponzorstvih povežejo več posameznih ukrepov znotraj programa za eksterne tretje osebe.

Za hotelirje in gostince načeloma obstajata dve možnosti vključevanja v ProKilowatt subvencije. Subvencijo lahko pridobijo kot ciljna skupina v že obstoječem programu ProKilowatt, ali pa oddajo vlogo za lasten projekt ProKilowatt. Strateško vodstvo za ProKilowatt je prevzel Zvezni urad za energijo (BFE).

Vse aktualne programe ProKilowatt za sbuvencioniranje ukrepov za učinkovito rabo elektrike, sortirane po kantonu, najdete na spletni strani:

http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/06440/index.html?lang=de

Več informacij o ProKilovatt subvencijah najdete na spletni strani http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/

Kontakt:

Institucija: ProKilowatt urad za razpise na področju učinkovite rabe elektrike c/o CimArk SA

Naslov: Rt. Du Rawyl 47, 1950 Sion, Švica

Tel. št.: +41 27 322 17 79


 

Podnebni sklad Švice – finančna podpora pri ukrepih za večanje energetske učinkovitosti v SMP

Podnebni sklad Švice nudi finančno podporo za ukrepe za varstvo podnebja v manjših in srednje velikih podjetjih v Švici in v Lihtenštajnu. Hotelski in gostinski obrati imajo možnost, da za konkretno načrtovane ukrepe za večanje energetske učinkovitosti in nižanje porabe fosilnih goriv pridobijo finančno podporo.

Preko Excellovega programa lahko enostavno izpolnijo vlogo in jo posredujejo po elektronski poti. Pri tem je treba paziti, da

  • vlogo oddajo pred izvedbo ukrepa in
  • da ni več možno dobiti subvencije za že izvedene projekte.

Po oddaji vloge, bodo le-te pregledane in vlagatelj v roku enega meseca dobi informacijo o odločitvi. Vlagatelj lahko izvede ukrep po prejetem potrdilu. Po zaključenem ukrepu posreduje potrdila za izvedbo (računi, poročilo o predaji) in Podnebni sklad Švice po pregledu potrdil subvencijo izplača.

Več informacij o Podnebnem skladu Švice najdete na spletni strani: http://www.klimastiftung.ch/energiesparen.html

Kontakt:

Institucija: Podnebni sklad Švice

Naslov: Postfach 2832, 8022 Zürich, Švica

Tel. št.: +41 43 285 44 80

E-pošta: info@klimastiftung.ch