Finančne pomoči - Avstrijske Alpe

Modeli sanacij – subvencijske aktivnosti Podnebnega in energetskega sklada

Varčevanje z energijo v podjetjih

Subvencioniranje menedžmenta mobilnosti na področju preživljanja prostega časa in turizma

Energetsko učinkovita novogradnja za podjetja


 

Modeli sanacij – subvencijske aktivnosti Podnebnega in energetskega sklada

Do 20. oktobra 2016 imajo hotelirji in gostinci v Avstriji priložnost za oddajo vloge za finančno subvencijo sanacijskih del na svojem objektu preko spletnega portala podjetja Kommunal Kredit Public Consulting GmbH (KPC). Subvencija je namenjena za obsežne načrtovane sanacijske ukrepe v podjetjih z objekti, ki so bili zgrajeni pred letom 1996. Subvencije je možno pridobiti za sledeče ukrepe:

 • izboljšanje toplotne izolacije
 • uporaba obnovljivih nosilcev energije
 • višanje energetske učinkovitosti.

Če hoteli ali gostinski obrati želijo izvesti sanacijske ukrepe in še niso nikjer oddali pravno obvezujočega naročila za ta dela – torej pred naročilom, dobavo in pričetkom del – lahko za te ukrepe pridobijo finančne subvencije. V ta namen poleg spletne vloge posredujejo tudi ustrezna potrdila, tehnične podatke in sezname stroškov ter ponudbe oz. predračune za sanacijske ukrepe. KPC oddane dokumente preveri in skupaj s prezidijem Podnebnega in energetskega sklada odloči o potrditvi in izplačilu subvencije. Subvencije so izplačane po dokončanju sanacijskih ukrepov.

Več informacij o finančnih subvencijah za sanacijske ukrepe najdete na spletni strani: https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/mustersanierung-2016/navigator/gebaeude/mustersanierung.html

Kontakt:

Institucija: Kommunal Kredit Public Consulting

Naslov: Türkenstraße 9, 1092 Wien, Avstrija

Tel. št: +43 131631 723

E-pošta: umwelt@kommunalkredit.at


 

Varčevanje z energijo v podjetjih

Gostinski obrati – kot vse ostale podjetniško dejavne organizacije, društva in verske ustanove – imajo možnost zaprositi za subvencijo za ukrepe za povečano učinkovitost pri uporabi energije. Med drugim je možno subvencionirati sledeče ukrepe in naprave:

 • optimiranje ogrevanja v obstoječih stavbah (najmanj 10% prihranka energije)
 • optimiranje razsvetljave na prostem
 • optimiranje razsvetljave v obstoječih stavbah (npr. predstikalne naprave, tikala na senzor; najmanj 10% prihranka energije)
 • rekuperacija toplote
 • izmenjevalnik toplote, toplotne črpalke
 • grelnik za vodo
 • elektronika za krmilni sistem.

Subvencionirani stroški vključujejo stroške za napravo ter njeno projektiranje in montažo. Subvencija znaša do 35% subvencioniranih investicijskih stroškov. Vlogo je možno oddati preko spletnega portala Kommunalkredit Public Consulting. Tam odločijo o znesku subvencije, ki jo izplačajo po dokončanju del.

Več informacij o subvencioniranih ukrepih in o poteku subvencijskega pograma Varčevanje z energijo najdete na spletni strani:

https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/energiesparen.html

Kontakt:

Institucija: Kommunalkredit Public Consulting, Strokovna služba za varčevanje z energijo v podjetjih

Naslov: Türkenstraße 9, 1092 Wien, Avstrija

Tel. št.: +43 1 31631 723

E-pošta: kpc@kommunalkredit.at


 

Subvencioniranje menedžmenta mobilnosti na področju preživljanja prostega časa in turizma

Vsa podjetja in druge podjetniško dejavne organizacije, ki delujejo na področju preživljanje prostega časa in turizma, lahko zaprosijo za subvencijo za menedžment mobilnosti. Med drugim se subvencionirajo sledeči ukrepi:

 • nabava in predelava vozil na alternativne pogone
 • vozila na električni pogon, polnilne postaje za vozila na električni pogon
 • ureditev izposoje koles
 • izvedba modela za skupno uporabo avtomobilov (skupinski prevozi, izmenični prevozi, avtobusi podjetij)
 • ukrepi ozaveščanja.

Osnova za odločitev o možnosti subvencioniranja nekega projekta je vnaprej pripravljena mobilnostna in/ali prometna zasnova z izračunom okoljskega učinka. Poleg tega je okoljevarstvene ukrepe na področju mobilnosti, ki se osredotočajo na turizem, možno subvencionirati le takrat, če jih ni možno izvesti v okviru subvencijskega programa klima:aktiv mobil. Višina subvencije je različna in je odvisna od načrtovanega ukrepa. Subvencija se izračuna kot odstotni delež za subvencijo priznanih investicijskih stroškov, ali pa kot pavšal. Vlogo se odda preko spletnega portala Kommunalkredit Public Consulting. Subvencijo običajno izplačajo po zaključku ukrepa ali projekta. S kombinacijo več mobilnostnih ukrepov in/ali dodatno izvedbo ukrepov za ozaveščanje je lahko subvencija ustrezno višja.

Več informacij o ukrepih, za katere je možno pridobiti subvencijo, o poteku in izračunu višine subvencije v okviru subvencijskega programa Subvencije za menedžment mobilnosti na področju preživljanja prostega časa in turizma najdete na spletni strani:

https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/mobilitaetsmanagement-fuer-freizeit-und-tourismus.html

Kontakt:

Institucija: Kommunalkredit Public Consulting, Strokovna služba za promet in mobilnost

Naslov: Türkenstraße 9, 1092 Dunaj, Avstrija

Tel. št.: +43 1 31631 716

E-pošta: umwelt@kommunalkredit.at


 

Energetsko učinkovita novogradnja za podjetja

Gostinski obrati – kot vse ostale podjetniško dejavne organizacije, društva in verske ustanove – imajo možnost zaprositi za subvencijo za novogradnjo v energetsko učinkovitem načinu gradnje. Za novogradnjo podjetniških stavb v energetsko učinkovitem načinu gradnje je možno pridobiti subvencijo, če dosega najmanj zahteve kategorije A. Tako je možno subvencionirati sledeče dele projektov:

 • okna in vrata z U-vrednostjo ≤ 1,1 W/m2K (koeficient toplotne prehodnosti)
 • materiali z vrednostjo λ ≤ 0,04 W/mK (toplotna prevodnost)
 • zunanji sistemi zasenčevanja
 • sistemi rekuperacije toplote v prezračevalnih sistemih.

Vlogo je potrebno oddati pred prvim pravno obvezujočim naročilom storitev (izvzete so storitve projektiranja), pred dobavo in pred pričetkom gradbenih del. Stavbna klasifikacija, ki jo novogradnja doseže (A++, A+, A) vpliva na višino subvencije in plačilo se izvede po zaključku ukrepov kot odstotek stroškov, za katere je bilo možno pridobiti subvencijo.

Več informacij o ukrepih, za katere je možno pridobiti subvencijo, o poteku in izračunu višine subvencije v okviru subvencijskega programa Novogradnja na energetsko učinkoviti način gradnje za podjetja najdete na spletni strani:

https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/neubau-in-energieeffizienter-bauweise.html

Kontakt:

Institucija: Kommunalkredit Public Consulting, Strokovna služba za energetsko učinkovito novogradnjo

Naslov: Türkenstraße 9, 1092 Dunaj, Avstrija

Tel. št.: +43 1 31631 712

E-pošta: umwelt@kommunalkredit.at