Finančne pomoči - Italijanske Alpe

Regionalna agencija za okolje


 

Regionalna agencija za okolje

Poslanstvo Regionalne agencije za okolje avtonomne province Bolzano je varstvo okolja in izvedba za to potrebnih nadzornih ukrepov. K ponudbi agencije štejemo tudi svetovalne in subvencijske ukrepe, ter nudenje informacij o projektih in pobudah. Tudi za hotele in gostinske obrate na Južnem Tirolskem obstaja možnost, da za različne ukrepe za učinkovito rabo energije v stavbah pridobijo finančno podporo. Deželna uprava Južne Tirolske nudi sledeče subvencijske programe:

  • energetsko učinkovita zamenjava oken in steklenih vrat
  • vzpostavitev/razširitev naprav za proizvodnjo bioplina
  • sistemi za ogrevanje na daljavo
  • geotermalne toplotne črpalke
  • peči na sekance ali pelete
  • ukrepi ozaveščanja na področju varčevanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije
  • termične solarne naprave za pripravo tople vode in/ali ogrevanje vode za bazene in solarne naprave za ogrevanje prostorov in/ali hlajenje
  • toplotna izolacija na zunanjih stenah in strehah
  • rekuperacija toplote iz hlajenja proizvodov.

Po potrditvi vloženega zahtevka se običajno izplačajo subvencije v višini do 30% priznanih stroškov.

Različne obrazce za vloge in druge podrobnosti o posameznem subvencijskem programu za energetsko učinkovito Južno Tirolsko boste našli na spletni strani: http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/energie/online-dienste-energie.asp

Več informacij o Deželni agenciji za okolje najdete na spletni strani: http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/default.asp

Kontaktna oseba:

Ime: Dr. Flavio Ruffini

Institucija: Deželna agencija za okolje

Naslov: Amba-Alagi-Straße 5, 39100 Bolzano, Italija

Tel. št.: +39 0471 417100

E-pošta: segreteria@svimspa.it