Okoljski certifikati - Alpe

Bavarski okoljski pečat (DE)

Agencija za energijo Južne Tirolske – KlimaHaus (IT)

EHC – Eco Hotels Certified (AT)

Viabono – odlikovanje za okolju in podnebju prijazno potovanje (DE)

SLOVENIA GREEN– spodbujanje »zelenega« turizma v Sloveniji (SL)


 

Bavarski okoljski pečat

Angažirani hoteli in gostinski obrati lahko z Bavarskim okoljskim pečatom gostom dokazujejo svojo ekološko ozaveščenost. Gre za certifikat za gostinske obrate na Bavarskem, ki delujejo še posebej trajnostno. Podjetja na osnovi kataloga kriterijev natančno preverijo in jim glede na prejete točke dodelijo srebrni ali zlati okoljski pečat. Kriteriji za ocenjevanje vključujejo npr. teme, kot so poraba energije, poraba vode, ločevanje odpadkov in uporabo lokalnih proizvodov. Preverjanja za okoljski pečat izvaja društvo aktivnih seniorjev »Aktivsenioren Bayern e.V.« in se pri tem poslužuje visoko kvalificiranih strokovnjakov v pokoju. Veliko povpraševanje po okoljskemu pečatu na lep način prikazuje usklajenost celotnega koncepta in kako uspešno je društvo aktivnih seniorjev pri prepričevanju podjetnikov za okoljevarstvene zadeve in pri šolanju zaposlenih. Na leto zabeležijo trimestne številke izdanih certifikatov.

Kontaktna oseba:

Ime: Peter Schmale

Institucija: Aktivsenioren Bayern e. V.

Naslov: Landshuter Allee 11, 80637 München, Nemčija

Tel. št.: +49 89 222237

E-pošta: info@aktivsenioren.de

 


Agencija za energijo Južne Tirolske – KlimaHaus

Agencija za energijo Južne Tirolske nudi certifikacijski sistem za energetsko učinkovito gradnjo v avtonomni regiji Bolzano. Agencija KlimaHaus (ali CasaClima) je nastala 2002 kot prva oznaka za stavbe s trajnostno, virom prijazno in ekološko gradnjo v Italiji in do danes je bilo certificiranih skoraj 7.000 stavb po KlimaHaus-standardih.

Pod krovno znamko KlimaHotel se skriva več certifikacijskih sistemov, ki so prilagojeni različnim uporabnikom gradbenih ukrepov. Tako na primer obstajajo certifikati za novogradnje, sanacije na obstoječih stavbah in za trajnostno zasnovane hotele, pa tudi stavbe, ki poleg energetske učinkovitosti upoštevajo še druge trajnostne vidike, kot npr. življenjski cikel, ekonomičnost, gradbeni material, izkoristek dnevne svetlobe in upravljanje z vodo.

Agencija za energijo Južne Tirolske v okviru projekta KlimaHaus nudi tudi tečaje za projektante, obrtnike in investitorje, da bi s tem tako pomembne akterje v gradnji, kot tudi javnost, osvestili o trajnostni gradnji in energetski učinkovitosti.

Več informacij o sistemu certificiranja KlimaHaus boste našli na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Institucija: Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus

Naslov: Schlachthofstr. 30C, 39100 Bozen, Italija

Tel. št.: +39 0471 062 140

E-pošta: info@klimahausagentur.it


 

EHC – Eco Hotels Certified

Eco Hotels Certified je trajnostni in okoljski certifikat v turističnem sektorju, ki stavi na neodvisnost, transparentnost in primerljivost. EHC-certifikat izračuna CO2-porabo na gosta in to vrednost vnese za boljšo primerljivost in merjenje trajnostnega učinka na semafor. Izpolnjevanje vseh kriterijev je nagrajeno z umestitvijo na zeleno področje semaforja in takšno podjetje prejme EHC-certifikat. Podjetja, ki so po prvi oceni umeščena na rumeno ali rdeče območje semaforja, imajo eno leto časa za izvajanje izboljšav glede svojih izpustov CO2. Ekipa EHC je hotelirjem in gostincem na voljo v vsaki fazi certificiranja in jim nudi podporo ter svetovanja. Podjetja spodbujajo za stalno izboljševanje svojega ekološkega odtisa.

Glavni sedež EHC se nahaja v Avstriji. Certificirali so že 91 podjetij v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Švici in Sloveniji. Certifikat ni omejen na alpsko regijo in zanj je možno zaprositi tudi iz drugih držav.

Več informacij o EHC-certifikatu najdete na spletni strani: http://www.ehc-hotels.com/de/ehc.html

Kontakt:

Institucija: Eco Hotels Certified – glavni sedež

Naslov: Trientlgasse 65, 6020 Innsbruck, Avstrija

Te. št.: +43 512 214 900

E-pošta: info@ehc-hotels.com


 

Viabono – odlikovanje za okolju in podnebju prijazno potovanje

Nemški hoteli in gostinski obrati, ki dokazano delujejo na okolju in podnebju prijazen način, lahko za svoje delovanje pridobijo Viabono certifikat. Certifikat obstaja že več kot 10 let in leta 2011 so ga popolnoma obnovili. Za certificiranje podjetja potrebujejo okoljske kazalnike iz področij voda, energije in podnebja, ter živil, s katerimi trajnostne vidike delovanja podjetja lahko medsebojno primerjajo. Poleg upoštevanja okoljskih kazalnikov morajo podjetja dodatno upoštevati tudi druge standarde kakovosti. Ne glede na to podjetja sama določajo kateri ukrepi so za njih pravi za doseganje trajnostnih Viabono zahtev.

Poleg Viabono certifikata lahko hoteli in gostinski obrati izračunajo tudi svoj ogljični odtis in se tako razporedijo po razredih podnebne učinkovitosti. To omogoča koristno primerjalno analizo za podjetja in transparentnost za okoljsko ozaveščenega gosta. Eno stopnjo višje pa je odlikovanje »Viabono-Klima-Hotel«. Ti podnebno certificirani hoteli so svoje CO2 izpuste že ekološko in ekonomsko optimirali in se obvezali do nadaljnjih ukrepov za varstvo podnebja. Cilj podnebno certificiranih hotelov je, da svojim gostom omogoči podnebno nevtralno prenočevanje.

Več informacij o Viabono certifikatih najdete na spletni strani: http://www.viabono.de/default.aspx

Kontakt:

Institucija: Viabono GmbH

Naslov: Hauptstraße 230, 51503 Rösrath-Hoffnungsthal, Nemčija

Tel. št.: +49 2205 9198350

E-pošta: info@viabono.de


 

SLOVENIA GREEN– spodbujanje »zelenega« turizma v Sloveniji

Podnebne spremembe s svojimi izzivi za globalni turistični sektor skrivajo veliko več tveganj kot priložnosti. Kot posledico tega lahko med drugim pričakujemo prerazdelitev turističnih tokov, saj turisti vedno večkrat svoje obnašanje kot potrošniki spreminjajo in se vedno bolj nagibajo k izbiri ekološko odgovornih destinacij. Prehod turističnega sektorja na »zelene« koncepte in ponudbe tako za prihodnost sektorja ustvarja velike prednosti v konkurenčnosti. Slovenska turistična organizacija (STO) na to reagira tako, da je izdelala novo strateško usmeritev in v Sloveniji pospešeno spodbuja marketing in subvencioniranje »zelenega« turizma. V sklopu tega je STO v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT in drugimi strokovnjaki za trajnostni turizem izdelala smernice »Zelena shema«. Te imajo namen spodbujanja »zelenega« turizma v Sloveniji in temeljijo na osnovi evropskih in mednarodnih kriterijev. Pod krovno znamko SLOVENIA GREEN ne gre zgolj za združenje vseh nacionalnih teženj, temveč tudi za neposredno primerjavo z drugimi turističnimi cilji in ponudniki na svetu. Doslej je certifikat SLOVENIA GREEN prejelo 9 turističnih destinacij in 7 ponudnikov.

Smernice in preglednica najpomembnejših kriterijev in kazalnikov za SLOVENIA GREEN ter druge informacije o marketingu na področju »zelenega« turizma najdete na spletni strani: http://www.slovenia.info/si/Zelena-shema-slovenskegaturizma.htm?slovenia_green=0&lng=1

Kontaktna oseba:

Ime: Nataša Hočevar

Institucija: Slovenska turistična organizacija (STO), Sektor za raziskave in razvoj

Naslov: Dimičeva ulica 13,1000 Ljubljana, Slovenija

Tel. št.: +3861 5898 558

E-pošta: natasa.hocevar@slovenia.info