Okoljski certifikati

Hoteli in gostinski obrati s serioznimi okoljskimi certifikati dokazujejo svoj angažma za okolje in tako so pri gostih še bolj priljubljeni. V tem vodniku predstavljamo več različnih možnosti okoljskega certificiranja.


Posamezne subvencijske programe / pobude / finančne pomoči najdete v rubriki »vse«, ali pa v poglavju za posamezno državo (AT, CH, DE, FR, IT, SL).